Учасниці конкурсу у номінації
"Наука, освіта та розвиток"

Це жінки-операторки, інспекторки, спеціалістки зі зняття з експлуатації, дослідниці, науковиці, інженерки, що своєю працею не лище підтримують безперебійну функціональну діяльність організації, але й мають особливі досягнення.

Асламова Людмила Іванівна

Директор навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевчика

Л. І. Асламова — відомий в Україні та за кордоном вчений з радіаційної безпеки, експерт та лектор МАГАТЕ.


Вперше в Україні розробила критерії для генеруючих пристроїв, що використовуються в наукових дослідженнях, навчанні, медичній практиці, промисловості та діяльність з якими звільняється від ліцензування.

З 2003 року Л. І.  Асламовою розроблена та впроваджена ексклюзивна програма навчання (підвищення кваліфікації) та перевірки знань «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності».

Автор понад 190 наукових та науково-методичних праць.


Має премію імені Тараса Шевченка Київського університету за цикл наукових праць «Наукова-технічна розробка та імплементація нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки», Відмінник освіти.

З 2016 року має статус експерта та лектора МАГАТЕ.


Координатор регіонального проекту IAEA project RER 9156 «Establishing education and training infrastructure in radiation protection», член Міжвідомчої робочої групи експертів з питань радіаційного захисту у медицині Держатомрегулювання та МОЗ України, 2018 рік.


З 2013 року співзасновник та перший віце-президент «Всеукраїнського об’єднання медичних фізиків та інженерів».

Вербило Марія Олексіївна

Начальник відділу з питань Чорнобильської ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами

Робота в галузі ядерної енергетики, атомно-промисловому комплексі, зняття з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Наукові розробки у вищезазначених сферах, удосконалення законодавчої бази з питань зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики, участь у розробці інвестиційних проєктів щодо зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та створення інфраструктури щодо поводження з РАВ на майданчику ЧАЕС.

Керівник спільних проєктів МАГАТЕ та Європейської комісії від України щодо реконструкції діючих уранових родовищ і об’єктів колишнього уранового виробництва; визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку, зберігання і захоронення проблемних радіоактивних відходів, які зберігаються на українських підприємствах ядерно-енергетичного комплексу; вдосконалення національної системи підготовки персоналу у сфері поводження з РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації територій.

Представник робочої групи Україна – ЄБРР щодо розробки та реалізації дорожньої карти майбутнього співробітництво з питань поводження з РАВ та ВЯП в контексті зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.

Ініціаторка розробки нормативно-правових актів щодо гармонізації законодавства України з Європейськими нормами та стандартами в сфері зняття з експлуатації та поводження ВЯП.

Волк Любов Романівна

Доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки Національного університету водного господарства та природокористування

Волк Л. Р. отримала вищу освіту за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво» і кваліфікацію магістр з гідротехнічного будівництва.

Кандидат технічних наук за спеціальністю «Гідравліка та інженерна гідрологія».

Автор більше 60 закордонних та вітчизняних наукових публікацій. Співавтор багатьох проектів, зокрема з дослідження роботи гідротехнічних споруд Хмельницької атомної електростанції на тему «Розробка проекту з уточненням умов експлуатації гідротехнічних споруд ВП ХАЕС».

Виконує обов’язки керівника гуртка «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» Рівненської малої академії наук учнівської молоді, де навчає учнів 8-11 класів актуальним проблемам та розвитку екологічно безпечних технологій, зокрема атомних.

Підготувала двох переможців ІІ етапу конкурсу захисту наукових робіт малої академії наук.

Горьєва Світлана Володимирівна

Начальниця відділу безпеки застосування ДІВ у медицині – державної інспекторки Управління (Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління)

Здобутками та досягненнями у професійній сфері є особистий внесок у діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України, а саме: забезпечення безпеки використання ядерної енергії, державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, здійснення, у межах своїх повноважень, реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, на території Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Київської областей (за виключенням зони відчуження).


Взяла участь у роботі, засіданнях, методологічних семінарах, науково-дослідній роботі на тему: «Інноваційні механізми забезпечення суспільної довіри в умовах ефективного публічного управління» кафедри публічної політики та політичної аналітики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Як аспірантка кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бере активну участь у наукових конференціях з матеріалами виступів, публікування статей у наукових фахових журналах; участь у розвитку та вдосконаленні механізмів державного регулювання у сфері використання ядерної енергії для підвищення суспільної довіри.

Дорошук Ганна Анатоліївна

Доцент кафедри менеджменту Державного університету «Одеська політехніка»

Доктор економічних наук, доцент.

З 2007 року задіяна в програмах підвищення кваліфікації кадрів ДП «НАЕК «Енергоатом».

З 2015 року брала активну участь у підготовці п’яти випусків резерву керівників вищої ланки управління для атомної енергетики, здійснювала керівництво консалтинговими проектами за тематикою стратегічного управління та використання штучного інтелекту в атомній галузі.

Нагороджена Листом подяки за високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку групи резерву керівників вищої ланки управління ДП «НАЕК «Енергоатом»  та досягнення високих результатів науково-практичних розробок у рамках керування консалтинговим проектом, листом подяки за високий професіоналізм, вагомий внесок та надання науково-практичної інформації у рамках викладання економічних дисциплін при підготовці групи резерву керівників вищої ланки управління ДП «НАЕК «Енергоатом».

Має понад 200 наукових публікацій, зокрема міжнародних, присвячених питанням розвитку атомної галузі.

Забарна Елеонора Миколаївна

Завідувачка кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Голова Ради з якості освітньої діяльності Державного університету «Одеська політехніка», доктор економічних наук, професор

Впродовж понад 10 років брала активну участь в підготовці професійних кадрів та підвищенні кваліфікації фахівців трьох (первинної, середньої та вищої) ланок управління на підприємствах атомної енергетики.

Здійснювала безпосереднє наукове керівництво та консультування новаторських проектів щодо підвищення ефективності генерування, розподілу, транспортування та реалізації послуг, що надають атомні станції України зокрема на засадах імплементації передового світового досвіду.

Проводила тренінги та практичні майстер-класи з формування гнучких, професійних, антистрес-навичок при роботі в умовах потужного навантаження та високого рівня відповідальності.

Маю понад 100 фахових публікацій, зокрема в галузі атомної енергетики.

Комарова Ярослава Олегівна

Доцент кафедри атомні електростанції Державного університету «Одеська політехніка» Кандидат технічних наук

Виконує обов`язки заступника директора Інституту енергетики та комп’ютерно- інтегрованих систем управління (ІЕКСУ) Одеського національного політехнічного університету, працювала в приймальній комісії ОНПУ старшим технічним секретарем ІЕКСУ.

Активно приймає участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Посіла призове місце на III міжнародній літній ядерній школі «Молодь та майбутнє атомної енергетики», Національний дослідницький ядерний університет «МІФІ» (НДЯУ МІФІ) Обнінський інститут атомної енергетики (ІАТЕ).

Постійно бере участь у науково-практичній конференції. Підготувала студентів для участі у IV, V, VII міжнародній літній ядерній школі «Молодь та майбутнє атомної енергетики». Брала участь у XIV міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Нагороджена Почесною грамотою за доброчесне виконання трудових обов’язків, високий професіоналізм, багаторічну плідну працю з підготовки фахівців для атомної енергетики України та у зв’язку з 55-річчям заснування кафедри атомних електричних станцій Одеського національного політехнічного університету. Почесною грамотою Одеської обласної Ради.

Має 8 наукових публікацій, в тому числі міжнародні.

Кравченко Людмила В’ячеславівна

Провідний інженер відділу поводження з РАВ та зняття з експлуатації служби проектної безпеки та паливо використання ВП «Науково-технічний центр»

Кравченко Людмила безпосередньо проводить роботу за напрямками з розробки щорічних звітів за результатами експлуатації ядерного палива, нормативної та експлуатаційної документації з паливо використання та проведення ТТО з ЯП, КГО, супроводження типових програм з виконання ядерно-небезпечних робіт.

Вона є сертифікованим фахівцем з розрахункового коду FPA компанії Вестінгауз (сертифікат від 29-30.11.2018).
За досягнення в праці Л. Кравченко була нагороджена: «Листом подяки ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Почесною грамотою ДП «НАЕК «Енергоатом».

Малогулко Юлія Володимирівна

Доцент кафедри Електричних станцій та систем факультету Електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету.

Кандидат технічних наук, доцент. 

Популяризація STEM та енергетики, зокрема: член ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, експерт Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти в галузі «Електрична інженерія», секретар конкурсу «Молодий вчений року», учасниця «Літньої ядерної школи», член організаційного комітету Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками», менторка Хакатону «Як зацікавити дівчат енергетикою», директорка Імідж-центру університету. 

Нагороди та відзнаки: диплом лауреата I ступеня XV Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України : відкритий конкурс молодих енергетиків та вчених»; Почесна грамота міської ради м. Вінниця ; Почесні грамоти департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації ; Подяка Міністерства освіти та науки України ; Подяка Ради молодих вчених при МОН України . 

Загальна кількість наукових публікацій – 88.

Автор 3 навчальних посібників, 3 лабораторних практикумів, 1 методичних вказівок.

Мамчич Юлія Русланівна

ДП «НАЕК Енергоатом» ВП «Науково-технічний центр» у відділі радіаційного матеріалознавства служби технічної підтримки продовження експлуатації та ГО «Молодіжна енергетична спільнота»

У своїй роботі Юлія заохочує жінок здобувати вищу освіту зі
STEM-спеціальностей, а саме атомній енергетиці, проводить лекції-семінари для школярів різних міст України; реалізовує проєкти — від розробки концепцій до реалізації, яка нерідко передбачає кураторство з різних напрямків.

Була інтерном в Секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово- комунальних послуг займалася аналізом практики застосування проєктів з питань ядерної енергетики, знання основних вимог законодавчої техніки, принципів підготовки і оформлення інформаційно- аналітичних довідкових матеріалів, проєктів документів і нормативно-правових актів.


Переможниця кількох премій:
– лауреат премії “Молодий вчений у номінації “Науковий волонтер”;
– фіналістка міжнародної премії “WiN Nuclear Global Excellence Award ”;
– лауреат премії “Жінки української енергетики ” у номінації “Волонтерка”;
– стипендіатка академічної стипендії імені Ігоря Курчатова .
– лауреат Всеукраїнського конкурсу “Молодь − енергетиці України : Відкритий
конкурс молодих вчених та енергетиків”;
– лауреат конкурсу кейсів на тему “Розробка стратегії розвитку атомно-промислового комплексу
України до 2030 року”


Є членом та співпрацює з громадськими організаціям, бере активну участь у реалізації  спільних
інформаційно-просвітницьких проєктів, спрямованих на популяризацію атомної галузі серед зацікавлених сторін та широкої громадськості.

Меньшакова Дар’я Олександрівна

Третій секретар відділу цифрової дипломатії Головного управління публічної дипломатії та комунікації міністерства закордонних справ України

Впродовж 2016-2017 років підготувала і захистила дисертаційне дослідження на тему «Ядерний статус Франції, як чинник її публічного позиціювання в євроатлантичному безпековому середовищі», що стало її внеском у нарощування наукового потенціалу жінок-професіоналок атомної енергетики України. В той же час Дар’я брала участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, форумах, конкурсах, займаючись популяризацією питань атомної сфери, приверненням уваги громадськості до гуманітарного напрямку ядерної безпеки, економічної компоненти ядерного статусу, використання ядерних спроможностей та ядерної енергії, міжнародного співробітництва у згаданій сфері задля зміцнення позицій і ролі держави на міжнародній арені.

Сьогодні Дар’я продовжує займатися питанням публічного позиціонування держави, але тепер в практичному аспекті-працюючи в Міністерстві Закордонних справ України.

Мінакова Ксенія Олександрівна

Доцент кафедри фізики, старший науковий співробітник кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики НТУ «ХПІ»

Кандидат фізико-математичних наук, доцент .

Займається більше 10 років популярізацією науки та STEM-освіти в Україні.

В 2019 р. пройшла стажування в США за міжнародною програмою лідерства«International Visitor Leadership Program» (IVLP) “Advancing Women in STEAM Fields Учасник “Наукових пікніків” в Україні і головний організатор і демонстратор в проектах “Amazing Physics” та “Street Physics”.

Співорганізатор та ментор STEM-школи за підтримки гранту малих громадських дипломатій Посольства США в Україні, «Розвиток та впровадження STEM освіти через школу.

За результатами роботи отримала грант на участь в урочистій конференції «Illuminating Education» («Освіта, що дає світло»).

Голова організаційного комітету та одним з хедлайнерів XVI щорічної міжнародна конференція з практичної науки «HSCI`2019» (Hands-on Science) .

Степендіат Кабінету Міністрів України,переможниця конкурсів ,лауреат стипендії .

Приймала участь більше 100 національних та міжнародних наукових та науково-методичних
конференцій.

Насіковська Наталія Сергіївна

Провідний соціолог, керівник групи соціальної діагностики управління професійного розвитку персоналу

В рамках підготовки резерву керівників Насіковська Н.С. розробила і здійснювала
навчання за темами: «Вирішення конфліктів», «Мотивація персоналу», «Ефективне
покарання».
Крім того, Насіковською Н.С. були розроблені: «Методика організації та проведення
соціологічного моніторингу культури безпеки персоналу ВП ЗАЕС», «Методика
соціологічного моніторингу факторів життєдіяльності та організаційних проблем
управління в підрозділах ВП ЗАЕС».
з 2010 року Наталія Сергіївна проводить моніторинг рівня культури безпеки у ВП ЗАЕС.
На IX Міжнародній науково-практичній конференції з Культурі безпеки була представлена
доповідь «Культура безпеки: атмосфера довіри в організації як основний принцип сильної
культури ядерної безпеки, яка була опублікована у збірнику «Ядерна енергетика та
довкілля».
з 2018 року група соціальної діагностики під керівництвом Насіковської Н.С здійснює
оцінку впровадження політики необвинувачення у ВП ЗАЕС.
в 2020 році освоїла і здійснювала оцінку лідерського потенціалу працівників, зарахованих
до спеціального кадрового резерву керівників ВП ЗАЕС за моделлю матриці «Трудовий та
лідерський потенціал», з урахуванням «Моделі компетенцій керівників ДП «HAEK«Енергоатом»

Нікітіна Тетяна Іванівна

Начальник інформаційного науково-аналітичного відділу - структурного підрозділу державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» - ДСП «Екоцентр»

Після закінчення інституту з 1982 року працювала на ЧАЕС.


Поряд з колегами приймала участь в публікаціях:

 -«Методические рекомендации по дозиметрическому контролю», АН УССР, МЗ УССР

-«Радіаційний стан на території зони відчуження »


-«Організація та проведення моніторингу на ПЗРВ і ПТЛРВ зони відчуження»

-«До питання використання методології МАГАТЕ для оцінки безпеки приповерхневих сховищ РАВ»

-Матеріали науково-технічної конференції «Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні»

-«Практична діяльність в зоні відчуження як фактор загострення радіоекологічної ситуації»

-Матеріали науково-технічної конференції «Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні»

-«Радіаційний стан на території зони відчуження»

– Науково-технічний збірник Проблеми чорнобильської зони відчуження

-«Радіаційно-екологічний моніторинг як інструмент забезпечення процесів управління в зоні відчуження»


-30 років Чорнобильської катастрофи (огляди). Збірник інформаційно-аналітичних доповідей.

Паренюк Олена Юріївна

Старший науковий співробітник, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, відділення ядерної та радіаційної безпеки; докторантка Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Разом зі своєю науковою групою і колегами вивчає, як впливають бактерії на поведінку радіонуклідів у різноманітних субстратах – від ґрунтів зони відчуження Чорнобильської АЕС та зони евакуації АЕС Фукусіма до унікальних зразків паливовмісних матеріалів, відібраних зсередини зруйнованого енергоблоку ЧАЕС.


Міжнародна діяльність: є керівником Erasmus+, програми з академічної мобільності між університетами України та Ірландії, відповідальним виконавцем гранту від Japan Atomic Energy Agency «Програма досліджень деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів» та Норвезько-українського проєкту гранту CPEA 2 015/10108 «Об’єднана українсько-норвезька програма освіти в галузі радіоактивності навколишнього середовища». Запрошений лектор у Інституті інжинирінгу ядерних реакторів (RINE), Цуруга, префектура Фукуй, Японія, Центрі екологічних досліджень шотландських університетів (SUERC), Університет Глазго, Великобританія, Відділі екологічних та радіологічних наук про здоров’я, Університет штату Колорадо (CSU), США.


Науково-популяризаційна діяльність: бере участь у організації Наукових пікніків, Днів науки, проводить лекції для школярів та студентів, міжнародні літні школи для магістрів та аспірантів тощо. Є співзасновником блогу Chornobyl insight, де висвітлюються події, пов’язані з зоною ЧАЕС, атомною енергетикою та усім дотичним до радіації. Спікерка у серії передач «Вартові атома», документальному фільмі «Чорнобиль. Науковий полігон», STEM is FEM, науковий консультант виставки «Чорнобиль. Подорож», модератор наукової секції міжнародного форуму #CHRNBL 35.


Відзнаки: лауреат Премії Президента для молодих вчених 2018 року, включена до списку100 впливових жінок 2021 року за версією журналу Фокус, учасниця семінару “Цінності та суспільство” від The Aspen Institute Kyiv.

Романова Олена Петрівна

Кандидат біологічних наук,старший науковий співробітник – заступник керівника Навчального центра з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім.Джорджа Кузмича (НЦДК) Інституту ядерних досліджень НАН України

Працює в НЦДК з 2002 року з реалізації міжнародних проектів у рамках Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї.


З 2002 по 2016 рік була відповідальним виконавцем робіт за контрактами з Національними лабораторіями Міністерства енергетики США.


Протягом 2004 -2015 рр. була ключовим виконавцем робіт за Міжнародною програмою з розвитку нормативно-правової бази України у сфері фізичного захисту, обліку й контролю ядерних матеріалів, що виконувалася за підтримки Міненерго США.


З 2016 року по 2019 рік є відповідальним виконавцем робіт у рамках частини проєкту міжнародної технічної допомоги «Включення системи фізичної ядерної безпеки України» між Урядом України й Урядом США.
З 2020 року є відповідальною за реалізацію частини проекту, покладеної на НЦДК, яка спрямована на підвищення рівня кваліфікації українських співробітників правоохоронних органів у сфері запобігання, виявлення та реагування на незаконний обіг радіоактивних матеріалів.

Має більше 100 друкованих наукових праць. 

Салій Лариса Михайлівна

Начальник навчально-тренувального центру державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»

Однією з головних умов, що дозволяють ефективно та безпечно вирішувати завдання щодо зняття з експлуатації атомних енергоблоків, поводження з радіоактивними відходами та реабілітації територій є наявність достатньої кількості компетентного персоналу. Вирішення цієї задачі на ДСП ЧАЕС покладено на навчально-тренувальний центр, який вже більше 10 років очолює Салій Л.М.

НТЦ є спеціалізованим підрозділом, який реалізує політику експлуатуючої організації в області підготовки і підтримання кваліфікації персоналу Чорнобильської АЕС, має всі необхідні дозвільні документи та постійно розширює перелік напрямків підготовки та вдосконалює навчальний процес.

Федорова Марина Анатоліівна

Головний фахівець АЕС з експлуатації реакторного устаткування, відділ головного технолога, ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Представниця поважної династії ядерників-енергетиків у третьому поколінні.

На РАЕС свою кар’єру розпочала з посади рядового інженера, потім стала провідним інженером з налагодження та випробувань устаткування реакторних відділень. У лютому 2021 року Марину Федорову було призначено на посаду головного фахівця з експлуатації реакторного устаткування.

Основне завдання головного фахівця АЕС з експлуатації реакторного устаткування – здійснювати інженерно-технічну підтримку процесу експлуатації реакторного устаткування всіх чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС. Супроводжувати та коригувати експлуатаційну документацію, займатись розробкою заходів та рекомендацій щодо ймовірних відмов обладнання або аварійних ситуацій. Здійснювати обхід робочих місць оперативного персоналу блокового щита управління, реакторних відділень.

У скарбничку її досягнень можна віднести унікальні знання, навички та досвід, отримані в ході пуску 4-го енергоблоку Рівненської АЕС у 2004 році, при проведенні робіт з продовження термінів експлуатації енергоблоків № 1,2 (ВВЕР-440) і блоку № 3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС.

За сумлінне виконання трудових обов’язків, високий професіоналізм Марина Федорова нагороджена Грамотою ДП «НАЕК «Енергоатом».

Тернова Наталія Олексіївна

Провідний інженер відділу з досвіду експлуатації служби головного технолога ВП «Южно-Українська АЕС»

З 2020 року обіймає посаду провідного інженера відділу з досвіду експлуатації служби головного технолога.


Є постійним користувачем таких галузевих баз даних, як: інформаційна система «CAESAR», УБДН та база даних ВП РАЭС «Об’єднана Інформаційна Система Досвіду Експлуатації», станційної бази даних «ОКО», а також міжнародного сайту ВАО АЕС, бази даних Атлантського Центру ВАО АЕС «DES» та бази даних МАГАТЕ – IRS.

З метою вдосконалення напрямку своєї діяльності, щодо впровадження у ВП ЮУАЕС системи накопичення, аналізу та застосування експлуатаційного досвіду згідно з рекомендаціями МАГАТЕ, ВАО АЕС та галузевими вимогами, виконує великий обсяг організаційно-методичної роботи під час безпосередньої взаємодії з керівниками ЮУАЕС та підрозділів станції.

Брала участь у розробці концепції Автоматичної системи (бази даних) «Учет малозначимых событий и внедрения внешнего опыта эксплуатации в
ОП ЮУАЭС».

З 2008 року до цього часу є адміністратором цієї бази даних.


У 2021 році призначена технічним секретарем за напрямком «Перевірка впровадження у ВП ЮУАЕС рекомендацій SOER» при підготовці та під час проведення партнерської перевірки Паризького центру ВАО АЕС у 2021-2022 роках.

Толстолуцька Галина Дмитрівна

д.ф.-м.н., професор. Начальник лабораторії Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико–технічний інститут» НАН України

Експериментальне вивчення властивостей твердих тіл при створенні під
впливом іонних пучків та плазми радіаційних пошкоджень та високої
концентрації гелію та водню, виявлення закономірностей дефектоутворення,
іонно-індукованих перетворень, радіаційних явищ залежно від характеристик
випромінювання.
В рамках виконання Програм НАН України встановлено фізичні
закономірності захоплення та накопичення водню в аустенітній неіржавіючій
сталі SS316 та його вплив на процеси окрихчення. Досліджено радіаційне
зміцнення високоентропійного сплаву і його посиленого оксидами варіанту.
Встановлено, що розроблені новітні матеріали мають переваги у радіаційній
стійкості, пластичності, крихкості та розтріскуванні по відношенню до
звичайних аустенітних сталей ядерної енергетики. В результате цих
досліджень створено наукового підґрунтя для успішного практичного
вирішення низки проблемних матеріалознавчих питань щодо механізмів
радіаційного пошкодження конструкційних матеріалів ядерної енергетики,
обумовлених радіаційно-індукованою еволюцією мікроструктури і
мікрокомпозиційного складу для визначення економічності і безпечного
терміну експлуатації ядерних реакторів. Саме радіаційно-індуковані явища
визначають економічність і безпечний термін експлуатації кожного типу
реакторів, продовження строку експлуатації діючих реакторів ВВЕР,
збільшення терміну кампаній між завантаженнями палива, що призведе до
суттєвого збільшення отриманої електроенергії та зменшення її вартості.
Виконано договір № ZA18010378 з Харбінським університетом (КНР) на
виготовлення системи інжекції протонів та електронів прискорювального
комплексу.
Відповідальний секретар редакції журналу «Питання атомної науки і
техніки», серія «Фізика радіаційних пошкоджень та радіаційне
матеріалознавство».
Член Науково-технічної ради ННЦ «ХФТІ».
Загальна кількість друкованих праць. 254
Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами: за 5 останніх років. 1
бакалавр, 5 магістрів, 5 аспірантів.
Підготувала 3 кандидатів наук.

Шевченко Карина Сергіївна

Начальник служби радіаційної безпеки ДСП«ЦППРВ»

Має більше 15 років досвіду роботи в сфері поводження з радіоактивними відходами.

Багаторічний досвід розробки програм радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього середовища, розробки контрольних рівнів об’єктів підприємства, аналіз існуючої системи радіаційного контролю, її вдосконалення та розширення з урахуванням будівництва нових об’єктів по поводженню з РАВ, розробки положень, інструкцій, інших нормативних документів з питань радіаційної безпеки на підприємстві, розробки програм, організації та проведення процедури та проведення ОВНС.

Має практичний досвід експертного супроводу реалізації міжнародних проектів зі створення об’єктів поводження з радіоактивними відходами, підвищення рівня радіаційної безпеки та навчання персоналу у сфері радіаційної безпеки поводження з радіоактивними відходами та охорони навколишнього середовища. Також має значний досвід надання експертної підтримки ліцензуванню об’єктів поводження з радіоактивними відходами, приймає участь у проведенні Державної інвентарізації РАВ, інвентарізації ДІВ.

Здійснює організацію підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб та ІТП з питань радіаційної безпеки, а також організацію підготовки керівного складу та отримання ліцензій Держатомрегулювання України посадових осіб підприємства, діяльність яких пов’язана із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

WIN AWARD 2021

© 2021 All rights Reserved. Design by Maxi-Media