Учасниці конкурсу у номінації
"Знання та право "

Право та фінанси – два «кити», на яких тримається будь-яка організація. Досконалість, грамотність, талановитість у юридичних та фінансових питаннях дозволяють вирішувати багато проблем та чітко рухатись у заданому напрямі. Ці жінки-професіоналки також потребують визнання за свою бездоганну роботу.

Бондаренко Тетяна Миколаївна

Начальник відділу договорів ремонтного та загальностанційного характеру Договірного управління (далі - ДУ) «Рівненської АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Бондаренко Тетяна є однією із тих працівників фінансово-економічного блоку ВП РАЕС яка здатна виконувати складні нетипові завдання.

За добросовісне виконання трудових обов’язків, високий професіоналізм та сумлінну багаторічну працю нагороджена листом подяки від президента ДП «НАЕК «Енергоатом».

Цілеспрямовано працює над забезпеченням високих та стійких показників виконання планових завдань у виробничому процесі, освоєнням новітніх технологій.

Тетяна приймає активну участь (являється членом робочих груп) у впровадженні та вдосконаленні сучасних інформаційних систем управління, таких як ИС-ПРО, SAP ERP, АСУД, KSED, однієї із цілей яких є автоматизація договірного процесу як у ВП РАЕС так і в Компанії в цілому.

Димова Оксана Іванівна

Начальник відділу нормативно-правового регулювання юридичного управління

Оксана Іванівна працює у ВП ЗАЕС з 1999 року.

В 2018 році Димова Оксана підтвердила високий рівень кваліфікації, отримавши свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю. Розробила та читала лекції персоналу ВП «Запорізька АЕС» з нагоди «Тижня права в Україні». 

На виконання вимог «Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки АЕС України» в 2019 та 2020 роках приймала участь в проведенні навчання оперативного персоналу ЕП з ядерного законодавства.

Оксана є профгрупоргом юридичного управління, має досвід роботи в цеховому комітеті Управління.

Крім того, Димова Оксана займається волонтерською діяльністю, надає правову допомогу соціально незахищеним особам, аналізує діюче законодавство та законопроекти в галузі соціальної допомоги та прав осіб з інвалідністю, звертаючись до уповноважених державних органів з питань його вдосконалення на місцевому та загальнодержавному рівні. Оксана – один із засновників громадської організації «Паростки добра Енергодар».

Заєць Ганна Сергіївна

Провідний юрисконсульт відділу договірної роботи та страхування департаменту нормативно-правового забезпечення виконавчої дирекції з правового забезпечення ДП «НАЕК «Енергоатом» - голова Організації молоді Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом»-виконуюча обов’язки голови ППО працівників Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом»

Трудову діяльність у ДП «НАЕК «Енергоатом» розпочала з квітня 2007 року (перше місце роботи). За добросовісне виконання трудових обов’язків, високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю, вагомий внесок в організацію правової роботи була відзначена листом Подяки та Грамотами.

З липня 2019 року очолює Організацію молоді Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом, а з липня 2020 року виконує обов’язки голови ППО працівників Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» без звільнення с основного місця роботи (провідний юрисконсульт).

Юридична освіта та досвід роботи має великий вплив у роботі профспілкової організації, зокрема: підготовка документів, ведення переговорів, укладення договорів, надання правової допомоги членам профспілки, тощо.

Вагоме значення для профспілкового лідера має досконале знання законодавства. Кожного дня виникають нагальні питання для вирішення яких необхідне застосовування та дотримання норм чинного законодавства, оскільки Профспілка – це захист прав та інтересів людини.

Кедик Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер ДСП «ЦППРВ»

Постійно здійснюю заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, здійснюю ведення бухгалтерського та управлінського обліку із використанням автоматизованих інформаційних систем обробки даних, складання звітності за бухгалтерськими стандартами, забезпечую перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, здійснюю контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Постійно підвищую професійний рівень щодо змін у чинному законодавстві, що  є запорукою стабільності діяльності підприємства.

Проценко Ксенія Вікторівна

Головний спеціаліст сектору правового забезпечення

1.Приймала участь у розробці Проекту Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій», який Розроблено на виконання Указу Президента України від 10.07.2019 № 512 «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

2.Здійснення юридичної консультації:
-для ТОВ «Спеценергетікос» в підготовці тендерної документації та в розробці та погодженні в Держатомрегулюванні методичної документації з характеризації РАВ по тендерній закупівлі: Розробка рецептур іммобілізації фільтруючого матеріалу та шламів АЕС та проведення іммобілізації дослідної партії фільтруючого матеріалу та шламів АЕС (ВП ЗАЕС) з використанням мобільної лінії

-для ТОВ «Траст груп ЛТД» в підготовці тендерної документації в тендерній закупівлі:
Поставка джерел іонізуючого випромінівання для Рівненської АЕС

-для JSC Svertas Group (Литва) в підготовці тендерної документації та в розробці та погодженні в технічних дирекціях ДП НАЕК Енергоатом технічної документації по тендерній закупівлі: Поставка установки дезактивації металу і устаткування комплексу з переробки радіоактивних відходів для ВП ХАЕС

-для JSC Svertas Group (Литва) в підготовці тендерної документації та в розробці та погодженні в технічних дирекціях ДП НАЕК Енергоатом технічної документації, в розробці та погодженні в Держатомрегулюванні Технічних умов по тендерній закупівлі:
Поставка установки вилучення відходів з відсіків сховища твердих радіоактивних відходів для ВП ХАЕС

3.прийняття участі у розробці прєкту Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення»

Законопроєктом пропонується внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, якими передбачається:


посилити відповідальність за порушення вимог режиму радіаційної безпеки;


визнати кримінальним проступком такі дії, як проникнення в зону відчуження та зону безумовного (обов’язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон.


Наразі проект Закону прийнято в першому читанні за основу.

4.участь у проекті U4.01/18А – Створення належної інфраструктури для управління
програмами у складі Державного агентства України з управління зоною відчуження.

5.Участь у розробленні Стратегії розвитку територій зони відчуження на 2021-2030 роки, а також повне супроводження щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки щодо зазначеної Стратегії.

Руденко Анна Андріївна

Провідний професіонал з антикорупційної діяльності ДСП «Екоцентр»

Руденко Анна Андріївна брала участь в міжнародних проєктах, які фінансувалися USAID та реалізовувались WOCCU з допомогою Альянсу волонтерів задля економічного зростання (VEGA).

Запобігання та боротьба з корупцією є пріоритетом демократичної держави, яка поважає принципи конвенції ООН проти корупції.

Розробила та впровадила заходи, спрямовані на мінімізацію та ліквідацію корупційних ризиків на підприємстві. Показник результативності такої роботи – це поліпшення економічного стану підприємства за рахунок зменшення корупційної складової.

Показник успіху – викорінення хабарництва, підлабузництва, кумівства тощо на підприємстві.

Стужна Валентина Миколаївна

Провідний юрисконсульт групи правового забезпечення діяльності підприємства юридичного відділу державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”

З квітня 2017 року по теперішній час обіймає посаду провідного юрисконсульта групи правового забезпечення діяльності підприємства юридичного відділу.

Виконує функціональні обов’язки по захисту інтересів підприємства в судових та правоохоронних органах, проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами, організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів, сприяє дотриманню законності в реалізації прав трудового колективу підприємства під час вирішення виробничих та соціальних питань.

За значні досягнення у праці, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у реалізацію завдань, які стоять перед ДСП ЧАЕС та у соціально-економічний розвиток міста неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами ДСП ЧАЕС, Почесною грамотою Міністерства надзвичайних ситуацій України, Подякою міського голови м. Славутича.

WIN AWARD 2021

© 2021 All rights Reserved. Design by Maxi-Media