Учасниці конкурсу у номінації
"Комунікації та взаємодія"

Оцінюється ефективнність комунікацій з громадськістю.
Соціальна активність, участь у житті колективу, сприяння позитивному розвитку організації як зовні, так і зсередини. Небайдужість до іміджу організації, внесок у його формування.

Бочарова Ірина Михайлівна

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення бар’єрної функції зони відчуження та природно-заповідного фонду Управління з питань забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, природно-заповідного фонду, радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

Реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та забезпечення її бар’єрної функції, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження.

Приймає участь в заходах, програмах, направлених на здійснення обов’язкових заходів щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в зоні відчуження.

Забезпечує підготовку інформаційно-довідкових та аналітичних матеріалів про хід виконання завдань та доручень Кабінету Міністрів України з питань, які належать до компетенції Відділу.

З 2018 по червень 2021 року була секретарем Колегіїї ДАЗВ.

Дорож Ольга Анатоліївна

Доцент кафедри атомних електростанцій Державного університету «Одеська політехніка»

Кандидат технічних наук, доцент.

Відповідальна за організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації співробітників хімічних цехів АЕС України, консультування фахівців галузі.

Співавтор 4 державних нормативних документів в галузі хімічного контролю іонообмінних смол, розробки 10 Технічних умов на іонообмінні смоли відомих світових виробників для застосування на атомних електростанціях України.

Приймає участь із студентами у семінарі та круглому столі.

Бере участь в підготовці до ліцензування  та акредитації PhD спеціальності 143 Державного університету «Одеська політехніка» (2020-2021 рр.).

Автор і співавтор більше 50 публікацій у наукових фахових виданнях та доповідей на науково-практичних конференціях в галузі атомної енергетики та проблем науки, освіти та виробництва, 2 навчальних посібників для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Атомна енергетика», основні з яких за останні роки.

Жук Ірина Валеріївна

Заступник начальника управління інформації та зв’язків з громадськістю «Рівненської АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Жук Ірина Валеріївна працює на Рівненській АЕС з 2001 року.

Вона є авторкою та активно бере участь у підготовці та проведенні заходів, проєктів управління, загальностанційних та загальноміських.

З початку 2019 р. номінантка зарахована до резерву керівників УІтаЗГ.

Жук Ірина Валеріївна є ініціатором проведення благодійних та іміджевих заходів та працює в організаційних комітетах.

Неодноразово була нагороджена:

-Сертифікатом активного учасника реалізації соціальних проектів. РАЕС;

-Грамотою міського голови за розуміння проблем дитинства, підтримку усиновлених дітей та дітей позбавлених батьківського піклування.;

-Грамотою за кращий матеріал серед ЗМІ Рівненської області щодо висвітлення інноваційних форм роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму.;

-Грамотою ППО ВП РАЕС за активну участь у профспілковому житті. РАЕС;

-Подякою Управління освіти за активну співпрацю та сприяння у вдосконаленні навчально-виховного процесу. ;

Зважаючи на 20-річний досвід роботи у сфері телерадіокомунікацій, з серпня 2021р. номінантка є членом редакційної ради телерадіоорганізації, яка має ліцензію Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

З 2017 року під куруванням Ірини Жук відбуваються благодійні заходи під гаслом «Енергія добра» для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, сім’ї яких опинились у скрутних життєвих обставинах.

Жук І. В. активно займається і волонтерською діяльністю. Як членкиня ГО «Українське ядерне товариство» долучається до волонтерських груп на більшості спортивних заходів, організованих спілкою молоді профспілки РАЕС.

Ірина Жук прихильно ставиться до питань гендерної політики на Рівненській АЕС. Відтак періодично ініціює висвітлення обумовлених питань в корпоративних ЗМІ з метою нівелювання гендерних стереотипів. З освітньою метою та на правах співорганізатора, номінантка долучилась до групи учасниць Гендерного форуму для працівниць РАЕС, організованого департаментом з комунікацій НАЕК «Енергоатом» у вересні поточного року.

Княжницька Тетяна Вікторівна

Начальниця Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку

Під її керівництвом у  модернізовано – офіційний вебсайт Держатомрегулювання, розроблено та впроваджено нові інструменти інформування та зворотнього зв’язку з суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії, засобами масової інформації та громадськістю. Також ведеться  інформаційна підтримка і вивчення думки суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії та громадськості. 

Формування іміджу та впізнаваності Держатомрегулювання серед громадськості, ЗМІ та міжнародних партнерів забезпечується командою від керівництвом КНЯЖНИЦЬКОЇ Т.В. шляхом висвітлення інформації щодо діяльності регулюючого органу та оприлюднення актуального стану ядерної та радіаційної безпеки. Забезпечено підготовку щорічної Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки та досягнень у сфері ядерної та радіаційної безпеки за 30 років у рамках відзначення 30-ччя до Дня Незалежності України. 

За сумлінну працю відзначена Подякою у 2014 році та Грамотою Державної інспекції ядерного регулювання України у 2019 році.

Косько Юлія Сергіївна

Заступник начальника відділу інформаційно-просвітницької роботи Заповідника

Забезпечує розбудову інформаційної політики Заповідника, створення його позитивного іміджу в Україні та закордоном, підтримку природоохоронної та еколого-просвітницької діяльності установи.

Координує роботу щодо налагодження взаємозв’язків з установами, організаціями, засобами масової інформації та громадськістю. Вміла організація роботи з підвищення екологічної культури населення, організація систематичного проведення різноманітних екологічних акцій, координація роботи з розроблення екологічних маршрутів, порядку проведення відвідувань за ними з урахуванням навантажень на природні екосистеми.

Забезпечення присутності Заповідника в електронному інформаційному просторі шляхом створення та ведення веб- порталу Заповідника та сторінок у соціальних мережах.

Особисто проведено більше 200 еколого-освітніх заходів на природоохоронну тематику для учнів загальноосвітніх, дитячих та вищих навчальних закладів.

Запровадження масштабних акцій, розробка соціальних та екологічних проектів.

Започаткувала та очолили Громадську організацію «Екологічний простір- 2020.

Кравець Алла Вікторівна

Начальник відділу управління персоналом державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»

З 2009 року і по цей час працює на керівних посадах державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Очолювала такі сфери діяльності підприємства як управління майном державної власності, здійснення державних закупівель.

   За час роботи на підприємстві зарекомендувала себе грамотним фахівцем, ініціативним та принциповим керівником, який має високий рівень професіональних і організаторських здібностей та є безмежно відданим своїй роботі. Накопичений досвід, рішучість та  високе почуття відповідальності дозволяють їй якісно вирішувати складні завдання.

За свою трудову діяльність представлена до нагород:

1.Подяка міського голови м. Славутич

2.Грамота Славутицької міської ради .

3.Почесна грамота державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»

4.Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації

Пояркова Наталія Василівна

Заступник начальника служби-начальника відділу кадрів служби управління персоналом ДСП «ЦППРВ»

Загальний стаж роботи 32 роки з яких 11 років на керівних посадах.

Завдяки зусиллям Пояркової Н.В., колектив здійснює оперативні заходи щодо ефективності кадрової політики підприємства в умовах Зони відчуження з урахуванням економічних, соціальних та інших інтересів працівників ДСП «ЦППРВ».

Наталією Василівною було внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення методів організації і проведення робіт по забезпеченню підприємства кадрами потрібних спеціальностей і кваліфікацій, контроль за їх розстановкою згідно з кваліфікацією, стажем роботи, професійними навиками.       

Поярковою Н.В. забезпечується дієвий контроль стану обліку та використання робочого часу, трудової дисципліни, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та стану роботи з кадрами у структурних підрозділах, здійснюються оперативні заходи щодо розробки разом з іншими відділами пропозицій по удосконаленню управління кадрами, структури підрозділів підприємства, спрямованих на можливе зменшення чисельності та витрат.

Шатілова Ганна Леонідівна

Начальник загального відділу «Рівненської АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

У 2021 році призначена на посаду начальника загального відділу Рівненської АЕС. 

На посаді начальника загального відділу, основним напрямом якого є
організаційно-методичне керування і контроль за діловодством та контроль виконання
організаційно-розпорядчих документів Шатілова Г. Л. відзначає важливість командної роботи, головний її пріоритет вбачає у продовженні діяльності над вдосконаленням
електронного документообігу на Рівненській АЕС із застосуванням кваліфікованого
електронного підпису, налагоджуванні чіткої комунікації з підрозділами підприємства та
зовнішніми організаціями. Приймає активну участь у впровадженні корпоративної
системи електронного документообігу. 

Приймає   активну    участь  у   впровадженні   корпоративної  системи   електронного    документообігу.  Неодноразово була нагороджена:

– Листом подяки ДП «НАЕК «Енергоатом» за пуск енергоблока № 4 ВП РАЕС, 2004 р.;

– Відзнакою «За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики», 2019 р.;

– Пам’ятною медаллю «РАЕС» до 15-річчя пуску енергоблока № 4 ВП РАЕС, 2019 р.;

– Занесена на Дошку Пошани ВП РАЕС, 2020 р.

Шуллє Юлія Андріївна

Доцент кафедри Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту факультету Електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету, заступник декана факультету Електроенергетики та електромеханіки з навчальної роботи і соціальних комунікацій, вчений секретар факультету Електроенергетики та електромеханіки.

Вчений ступінь – кандидат технічних наук.

Активно веде профорієнтаційну роботу та популяризує енергетичні спеціальності.

Під її керівництвом студентки університету неодноразово приймали участь і здобували призові місця на хакатонах для студенток енергетичних спеціальностей.

Керує науковою роботою студентів факультету та готує їх для доповідей на науково- технічних конференціях.

Шуманська Ольга Григорівна

Провідний інженер з комплектації устаткування й матеріалів відділу матеріально-технічного постачання ДСП «Екоцентр»

Забезпечує ефективне ведення діяльності здійснення закупівель, захист інтересів компанії при укладенні договорів за результатами проведення відкритих торгів, переговорних процедур, спрощених закупівель та при укладенні договорів без використання електронної системи.

Організовує участь у процедурах закупівель сторонніх підприємств,  здійснює підготовку тендерних пропозицій. Представляє інтереси підприємства та супровід при виконанні міжнародних та національних проектів. Забезпечує комунікацію та взаємодію між підрозділами підприємства та контрагентами при наданні послуг Державним спеціалізованим підприємством «Екоцентр».

Уміло використовує правила менеджменту та логістики при організації роботи. Розуміє індивідуальні особливості людей і на цій основі організувати їх роботу. Завжди бачить суперечності, що назрівають, проблеми та своєчасно вживає заходів щодо їх вирішення. Швидко розбирається в суті питання і з великою точністю виділяє головне.

Яресько Рената Сергіївна

Начальник відділу роботи з громадськістю ДП «НАЕК «Енергоатом»

У 2015 році на базі ВП «Атомпроектінжиніринг» надала рекомендації щодо впровадження системи управління ризиками на підприємстві, які використовуються дотепер. Також у 2015 році Рената Сергіївна стала співзасновницею й головою громадської організації «Молодіжна енергетична спільнота» (ГО «МЕС»). А восени того ж року виступила ініціатором та куратором круглого столу «Чи варто шукати голубі океани в атомній енергетиці?» на базі кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». Будучи очільницею ГО «МЕС» (2015-2020 рр.) вбачала своєю ціллю – сприяти працевлаштуванню та кар’єрному зростанню талановитої молоді задля розвитку енергетики України, що підтверджується як успішними кейсами працевлаштованих молодих спеціалістів, так і реалізованими проєктами (Український молодіжний енергетичний форум, Енерго-квест «Місто Енергії», профорієнтаційні екскурсії на промислові об’єкти, круглі столи тощо).

Курувала такими просвітницькими проєктами як «Весняна школа НАЕК «Енергоатом» / «Онлайн школа НАЕК «Енергоатом», «STEM: професії майбутнього» та дівчата-STEM, завданнями яких полягало у підвищенні мотивації школярів та студентів обирати атомну галузь для реалізації себе як майбутнього фахівця.

Є корпоративним волонтером та ініціатором залучення колег Енергоатома до таких благодійних акцій як «Естафета добра», «Щедрий вівторок» та «LOTS OF SOCKS».

У грудні 2019 року Яресько Р.С. виступила з презентацією «Практика дотримання гендерної рівності ДП «НАЕК «Енергоатом» та питання дівчат в енергетиці» в рамках круглого столу «Розробка стратегії з питань гендерної рівності в енергетичному секторі», організаторами якого була команда USAID Проєкт енергетичної безпеки. А у 2020 році в рамках підписаної Декларації заради гендерної рівності та запобігання домашньому насильству ДП «НАЕК «Енергоатом». Рената Сергіївна пройшла тренінг за напрямом «Сучасні корпоративні практики гендерної рівності та протидії домашньому насильству» та стала розробником впровадженого документу в Компанії «Гендерна політика ДП «НАЕК «Енергоатом».

У 2021 році ініціювала підписання меморандуму про співробітництво між ДП «НАЕК «Енергоатом» та громадською організацією «WiN Ukraine». Так в рамках меморандуму Рената Сергіївна разом з робочою групою (представниці «WiN Ukraine» та Атомпрофспілки) реалізували проєкт в Дирекції Компанії на майданчиках ВП АЕС «Професійний розвиток жінок в атомній енергетиці».

Є членкинею клубу спеціалістів з комунікацій ВАО АЕС де активно бере участь у заходах та ділиться досвідом щодо роботи з громадськістю в Енергоатому.

WIN AWARD 2021

© 2021 All rights Reserved. Design by Maxi-Media