WiN Ukraine celebrates three years since its creation!

Three years! And we have something to be proud of! We implemented 9 educational and social projects, the participants of which were more than 1,000 nuclear energy specialists and students. More than 50 experts were involved and USD 120,000 of the total budget was spent on project implementation. In 2020, we took on an ambitious […]

Diplomacy in nuclear energy…

Diplomacy in nuclear energy today is one of the effective tools in countering Russian propaganda on the international information arena. Since the beginning of the full-scale war of Russia against Ukraine. WiN Ukraine joined a kind of diplomatic front, continuing its statutory activity – protecting the rights, freedoms and interests of Ukrainian citizens in the […]

WiN Ukraine три роки!

Три роки! І нам є чим пишатись! Нами реалізовано 9 освітніх та соціальних проєктів, учасниками яких стало понад 1000 спеціалістів і студентів з ядерної енергетики. Залучено більш ніж 50 експертів та освоєно 120 000 дол США загального бюджету на реалізацію проєктів. У 2020 році ми взяли на себе амбітний виклик та вперше в Україні організували […]

Дипломатія в ядерній енергетиці…

Дипломатія в ядерній енергетиці на сьогодні — це один із дієвих інструментів у протидії російській пропаганді на міжнародній інформаційній арені. Від початку повномаштабної війни росії проти України. WiN Ukraine долучились до своєрідного дипломатичного фронту, продовжуючи свою статутну діяльність — захист прав, свобод та інтересів громадян України у сфері ядерної енергетики, радіаційної безпеки та технологій. Ми […]