WiN Ukraine took part in the Technical Meeting of the DISPONET international network on the disposal of low-level radioactive waste

The purpose of the meeting, which took place on October 3-7, 2022, in Kozloduy, Bulgaria, was to discuss and share experiences, improvements, practices, and lessons learned related to the disposal of low-level radioactive waste, with an emphasis on the closure of near-surface repositories. In addition, the event participants discussed the next steps in planning the […]

WiN Ukraine взяли участь у Технічній нараді міжнародної мережі DISPONET з питань захоронення низькоактивних РАВ

Метою наради, яка проходила 3-7 жовтня 2022 року у м. Козлодуй, Болгарія, було обговорення та обмін досвідом, удосконаленнями, практиками та отриманими уроками, пов’язаними із захороненням низькоактивних РАВ, з акцентом на закриття приповерхневих сховищ. Учасники заходу обговорювали наступні кроки у плануванні діяльності Мережі, а також потреби країн в рамках регіонального технічного співробітництва. Зокрема, вони мали можливість […]