WiN Ukraine продовжує свою діяльність у віддаленому форматі під час військових дій

Ми повідомляємо, що, не зважаючи на віддалений (дистанційний) формат роботи Секретаріату (через військову агресію росії офіс у Києві тимчасово припиняє свою роботу), ми продовжуємо свою активну діяльність не тільки надаючи у рамках своїх можливостей гуманітарну та фінансову підтримку, але й реалізуючи покладені на нас завдання.  Міжнародна спільнота у ці нелегкі для нас часи продовжує надавати […]

Загроза та cприйняття загроз у новій парадигмі ядерної безпеки – Ларс Ван Дассен

Цього тижня у Відні (Австрія) в МАГАТЕ проходить Конференція Сторін Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу (A/CPPNM). Вона відзначає трохи більше п’яти років після набуття чинності Поправкою, що є важливою віхою у розвитку міжнародно-правової бази ядерної безпеки. Мета Конференції полягає в тому, щоб розглянути виконання КФЗЯМ зі змінами та її адекватність щодо преамбули, […]

WiN Ukraine keeps going to operate in a remote format during hostilities

We inform that despite the remote format of the Secretariat’s work (given russia’s military aggression, the Kyiv office has temporarily suspended its operation), we continue to be active not only in providing humanitarian and financial support, but also in implementing our objectives. In these difficult times for us, the international community continues to provide all […]

Threat and Threat Perceptions in a New Nuclear Security Paradigm – Lars Van Dassen

This week the Conference of the Parties to the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (A/CPPNM), is currently taking place in Vienna (Austria). It marks just over five years after entry into force of the Amendment, a major milestone in the development of the international legal framework for nuclear security.  The purpose of the […]